Word vriend van eej!

De losse verkoop van de negen print edities én de advertenties hebben jarenlang eej! kunnen onderhouden, zowel online als offline. We maakten net genoeg omzet om de kosten te kunnen dekken. Dat was ook precies het doel. Winst maken was en ís nooit het uitgangspunt.

Nu er geen nieuwe print magazines meer worden uitgegeven en we een e-zine zijn geworden, wordt het lastiger om de kosten te dekken.
Uiteraard staan we nog steeds open voor samenwerkingen en advertenties, maar er zijn ook mensen die eej! een warm hart toe dragen en niet direct een advertentie willen plaatsen. Of die simpelweg eej! willen steunen met een kleinere bijdrage.

Voor diegenen hebben we nu de optie geopend om eej! te steunen door middel van een eenmalige donatie. Al vanaf de prijs van een kop koffie, namelijk €3,-, kan je eej! al helpen.

En waar gaat het geld dan heen?
Per donatie wordt €0,50 gebruikt om de kosten van de donatie te verwerken en 21% wordt afgedragen aan BTW. De rest gaat volledig naar het beheer van eej! online. Dat houdt in de hosting, onderhoud, software, accounting en terugkerende (registratie)kosten.
In ideale omstandigheden willen we overige kosten zoals reiskosten en materiaalonderhoud ook (deels) kunnen dekken.

Als we uiteindelijk voldoende donaties ontvangen, kunnen we zelfs overwegen om een (speciale) papieren magazine uit te brengen.

Is de donatie terugkerende automatische incasso?
Nee, de donatie is eenmalig. Automatische incasso’s die er stiekem insluipen vinden we zelf niet fijn, dus willen we dat ook niet aanbieden. We willen dat mensen bewust er voor kiezen om eej! te steunen. Mocht je dus vaker een donatie willen doen, zal je dit handmatig opnieuw op deze pagina moeten doen.

We willen alle donateurs hartelijk danken voor hun steun aan eej!. Daardoor kunnen wij onze missie voortzetten en content blijven maken. Alle bijdrages, groot en klein, worden gewaardeerd en maken het verschil. Nogmaals dank voor uw steun.

#VOLG ONS OP INSTAGRAM OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN.

back to top